Manuele lymfedrainage ad modum Vodder

Algemeen
Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen, schadelijke stoffen (b.v bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bv. bouw-, afbraakstoffen) of van gassen (bv. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van een ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende , zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dat geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

De Methode Vodder
De manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter cq. sneller via lymfbanen af te voeren. In 1932 ontwikkelde Dr. Emil Vodder, een Deens bioloog, samen met zijn echtgenote, een voor die tijd revolutionaire therapie.

De Manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder
Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. Het bijzondere van de therapie van Dr. Vodder is, dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. De Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen, en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem, en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Hoe gaat het in zijn werk
Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte en spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfbanen: de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Heel belangrijk daarbij is het ritme van deze 'handgreep'. Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het 'overtollige' lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De behandeling begint, indien nodig, met een uitgebreid gesprek waarin oa. duidelijk zal worden hoe het lichaam (de mens) functioneert. De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

Behandelbare klachten
De Manule lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

 • zwellingen (oedeem); bv lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie
 • verstuikingen
 • bloeduitstortingen
 • spierpijnen en spierletsels
 • dystrofieën
 • reuma (ontstekingen)
 • slijtage
 • klachten aan het zenuwstelsel; bv. m.s., gezichtsverlamming, migraine
 • klachten als gevolg van stress; bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen
 • keel-, neus- en ooraandoeningen
 • huidproblemen: bv. chronisch eczeem, acné, littekens
 • longaandoeningen; bv. chronische bronchitis, longemfyseem, astma
 • bloedcirculatiestoornissen; bv. glaucoom, etalageziekte, open wonden
 • orgaanklachten; bv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn)