Prijslijst Fysiotherapie Westzaan per 1 januari 2024     

Zitting Fysiotherapie                                                     € 44,00

Zitting Manueel therapie                                             € 62,00

Zitting Oedeemtherapie                                              € 66,00

"Aan huis"- toeslag                                                       € 22,00

"Instelling"- toeslag                                                      € 14,00

Screening                                                                       € 22,00

Intake en Onderzoek na screening                           € 44,00

Intake en Onderzoek na verwijzing                          € 66,00

Screening en intake en onderzoek                           € 66,00

Consult Fysiotherapie op aanvraag arts                  € 88,00

Uitgebreide rapportage aan derden                       € 88,00

Niet tijdig geannuleerde afspraak ("No show")      € 33,00

Biofreeze tube, roller spray (indien voorradig)    € 14,00/€ 18,00

 

Niet alle verzekeraars vergoeden volledig! 

Fysiotherapie Westzaan is een contractuele relatie aangegaan met slecht drie zorgverzekeraars, te weten Zilveren kruis (incl. De Friesland, Interpolis en FBTO) ,VGZ ( wo. Univé, UMC zorgverz., ZEKUR en IZA) en ONVZ. Deze overeenkomst geldt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

Verzekerden van deze verzekeraars hebben recht op volledige vergoeding van de fysiotherapeutische zorg, uiteraard conform de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

U dient te allen tijde ZELF uw polisvoorwaarden te raadplegen zodat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Anders gezegd: hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vanuit uw aanvullende verzekering vergoed?

Fysiotherapie Westzaan zal de declaraties rechtstreeks indienen bij Zilveren Kruis, VGZ en ONVZ. Fysiotherapie Westzaan zal eventueel de kosten die niet vergoed worden rechtstreeks op de klant verhalen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw aanvullende pakket op zijn volledigheid te toetsen. Fysiotherapie Westzaan draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. 

Voor verzekerden bij alle overige zorgverzekeraars geldt het volgende: u kunt in aanmerking komen voor vergoeding van de door u gemaakte kosten voor fysiotherapeutische zorg. U dient echter rekening te houden met een eigen bijdrage per behandeling in onze praktijk. Voor de hoogte van deze eigen bijdrage kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U ontvangt van Fysiotherapie Westzaan een nota. U voldoet deze nota conform onze betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de “praktijkinformatiefolder”. Nadien kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Wij verzoeken u eerst de nota aan ons te voldoen. 

Vragen met betrekking tot vergoeding en polisvoorwaarden dienen primair aan de zorgverzekeraar te worden voorgelegd.

 

Het onvoldoende verzekerd zijn voor fysiotherapeutische zorg kan nooit een punt van onderhandelen vormen met Fysiotherapie Westzaan!