Manuele therapie

Klachten in de wervelkolom of in de gewrichten van de ledematen, kortom het bewegingsapparaat, ontstaan wanneer gewrichten niet goed functioneren. Vaak is een korte of langere overbelasting de oorzaak van deze klachten. Het gevolg hiervan is dat bewegen steeds moeilijker gaat en pijnlijker wordt. Spieren kunnen gaan verkrampen en de pijn kan gaan uitstralen naar andere delen van het lichaam. De manueel therapeut van Fysiotherapie Westzaan kan de functiestoornissen van de gewrichten verminderen of verhelpen.

De indicatie voor manuele therapie is de stoornis in het bewegingsapparaat, die zich uit in klachten. Centraal hierbij staan de wervelkolom (hoofd, hals, borst, lendenen en bekken) en de ledematen. Pijn en/of bewegingsbeperkingen zijn de voornaamste klachten en kunnen diverse oorzaken hebben.


Indicaties manuele therapie:

hoofd- en nekpijn
nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
klachten onder in de rug-bilregio, al dan niet doortrekkend in het been
bepaalde vormen van duizeligheid
kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Manuele therapie volgens de SOMT

De manuele therapie volgens de SOMT richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Dit wordt gedaan middels specifieke manueeltherapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken. Het doel van de behandeling is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en pijn als het verbeteren van vaardigheden in werk, sport en van dagelijkse handelingen. Er wordt gebruikt gemaakt van specifieke mobiliserende technieken. Dit zijn repeterende technieken die worden uitgevoerd in de beperkte bewegingsrichting van een gewricht (=mobilisatie). Er kan ook een mobiliserende techniek met een gedoseerde snelheid worden uitgevoerd waarbij een knappend geluid kan worden gehoord. Het gewricht geeft dan plotseling mee. De meeste patiënten ervaren dit als een vreemd gevoel, maar vinden dit over het algemeen niet pijnlijk. De effecten van de manuele therapie zijn vaak direct waarneembaar. Er is vaak sprake van verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn.

Manuele therapie volgens de methode Marsman

Bij de manuele therapie volgens de methode Marsman wordt gewerkt met voorkeursbewegingen die vanaf de geboorte aanwezig zijn. Een ieder beweegt in bepaalde voorkeurspatronen; trap oplopen begin je altijd met hetzelfde been, armen over elkaar slaan gaat altijd op dezelfde manier.
Of iemand in zijn voorkeur kan bewegen is bepalend voor het gemak cq. succes van die beweging, maar ook bepalend of er in die beweging ongemak of pijn ervaren wordt.

De voorkeursbeweging en de bewegingsdiagnose wordt bepaald nav. het vraaggesprek (anamnese), het bewegingsonderzoek en specifieke testen op voorkeursbewegingen. De klachten worden dan gerelateerd aan de voorkeursrichting en daaruit komt dan een conclusie. Er is:

Indien de klachten een relatie lijken te hebben met een van bovenstaande conclusies (ketendysfuncties) dan kan er een proefbehandeling gegeven worden. Indien daar gunstig op gereageerd wordt kan de behandeling vervolgd worden. Deze kan bestaan uit passieve, eventueel isometrisch (kracht geven tegen weerstand, zonder daadwerkelijk te bewegen) mobiliserende technieken. Huiswerkoefeningen kunnen als onderhoud dienen voor de verkregen bewegingsvrijheid.

 

Manuele therapie volgens de methode Mulligan

Het MULLIGAN™ Concept is een manuele (hands-on)methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als vergelijking kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie. Voor meer informatie kunt u op onstaande link klikken.