Manuele lymfedrainage (methode Vodder)

De methode Vodder

De manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (Zichtbaar als bv. dikke arm en onzichtbaar oedeem zoals bv. bij hoofdpijn of frozen shoulder) beter cq. sneller via lymfbanen af te voeren. In 1932 werd door Dr. Emil Vodder en zijn vrouw de naar hem vernoemde lymfedrainage ontwikkeld.

Het bijzondere van zijn methode is dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel, maar vooral op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht. De Manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder (MLDV) is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen en heeft daarnaast de volgende effecten:

 • Dmv. het herstellen van het zuur-base evenwicht van het intra- en extra cellulaire milieu een geoptimaliseerde celregeneratie verkrijgen
 • Oa. door de rechtstreekse invloed via het behandelen van de nervus vagus (bij behandeling jugularisketen; nekbehandeling) wordt het vegetatieve zenuwstelsel zodanig beïnvloed dat stress verminderd en de parasympaticus tak van dat zenuwstelsel beter gaat werken. De parasympaticus staat voor opbouw en rust in het lichaam.
 • De immuniteit wordt bevorderd. Bloedproeven geven aan dat bij de afweer betrokken lymfocyten vrij komen door de Vodder technieken op de buik en bij de nekbehandeling.
 • Pijnvermindering. Door de zachte aanraking van de Voddertechniek vindt er een remming plaats op dat deel van het zenuwstelsel, dat zich bezig houdt met de pijngeleiding naar de hersenen toe. De MLDV is niet in de eerste plaats een symptomatologische therapie, maar is door deze werking toch de pijnbehandeling bij uitstek.

 

 

Hoe gaat het in zijn werk

Bij de MLDV wordt in het ritme van het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen een heel zachte en spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en -banen. Alleen op deze werkwijze kan al het lichaamsvocht in beweging gezet en afgevoerd worden.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, vindt plaats bij een aangename temperatuur en in een ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De drainage begint bij de lymfklieren in de hals gevolgd door de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

Behandelbare klachten
De MLDV is toepasbaar bij zeer veel klachten, soms in combinatie met andere therapievormen. In de afgelopen jaren is in onze praktijk de MLDV toegepast bij:

 • post operatief oedeem;
 • verstuikingen met en ter preventie van bloeduitstortingen;
 • post traumatische dystrofie;
 • migraine klachten;
 • whiplash klachten;
 • klachten als gevolg van stress, bv.:
  • hoofdpijn;
  • constipatie;
  • slapeloosheid.
 • obesitas;
 • littekenbehandeling;
 • oedeem tgv. borstamputatie;
 • algehele vermoeidheids klachten;
 • frozen shoulder en andere schouderproblemen;
 • liesklachten.
 • netelroos

 

 

Lymf Taping
Naast de MLDV wordt er soms ook gebruik gemaakt van lymf taping. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kinesiotex® of cure tape®. Deze tape is hypo allergeen en heeft dezelfde eigenschappen als de huid, bv. qua elasticiteit.

Lymf taping kan een goede aanvulling betekenen voor de behandeling in de praktijk. De tape kan in de gehele tijd tussen de behandelingen immers zijn drainerende werking uitoefenen.

De werking
Het lichaamsvocht wordt en sneller en beter afgevoerd op basis van de volgende principes:

 • lymfetape tilt de huid op en geeft de daaronder liggende lymfevaten en bloedcapillairen de kans om beter te functioneren;
 • vocht beweegt beter langs geleiders. De tape vormt als het ware een geleider voor het lichaamsvocht en deze wordt sneller teruggevoerd naar de plaats waar het lymfevocht weer in de aderen terugvloeit.

In onze praktijk wordt de tape ingezet bij oa. het mooier laten herstellen van (ingetrokken) littekens en bij de behandeling van zwelling van de arm na borstamputatie. Bij gunstig resultaat in het laatste geval kan het er zelfs voor zorgen dat een steunkous voor de arm niet meer nodig is.